Gå til hovedindhold

Mobile menu

Årets generalforsamling i Globalnyt - sæt kryds i kalenderen 6. april

Den almennyttige forening Globalnyt holder sin årlige generalforsamling i København, hvor der bl.a. skal vælges ny bestyrelse. Globalnyt udgiver nyhedstjenesten af samme navn.

Tidspunkt

Torsdag, 6. april 2017 - Kl. 16:30 til 19:00

Sted

VerdensKulturCentret, lokale 305 (3. sal), Nørre Allé 7 (ved Sankt Hans Torv), Nørrebro, København

Globalnyt indkalder herved formelt til sin generalforsamling 2017. 

Alle medlemmer af foreningen er velkomne, og bestyrelsen håber på stort fremmøde, da vi her byder på mulighed for at drøfte, om Globalnyt er på rette vej.

Tilmeld jer gerne på kontakt@globalnyt.dk, men kom alligevel, hvis I har glemt tilmelding.

Vi ved, at vi har en moderne, levende og engagerende nyhedstjeneste, men forslag til forbedringer er altid velkomne. Kom og giv dit besyv med.

Dagsorden for generalforsamlingen:

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af referent
  3. Bestyrelsens beretning
  4. Forelæggelse af regnskab for 2016 til godkendelse
  5. Indkomne forslag
  6. Fastsættelse af kontingent for indeværende år
  7. Godkendelse af budget for 2017
  8. Valg af bestyrelse og suppleanter: Bestyrelsen skal have min. 6 og max. 8 medlemmer. Der skal vælges mindst 3 nye medlemmer til bestyrelsen og 2 suppleanter. Kandidater kan opstilles - og foreslå sig selv – på generalforsamlingen.
  9. Valg af registreret revisor og revisorsuppleant.
  10. Eventuelt.

Vi byder på lidt at drikke under generalforsamlingen.

Medlemsforslag, der ønskes behandlet på generalforsamling, skal i elektronisk form være bestyrelsens formand  i hænde senest to uger inden generalforsamlingen.

Den endelig dagsorden med eventuelle bilag offentliggøres senest en uge før generalforsamlingen på Globalnyts hjemmeside.

Vi glæder os til at se dig torsdag den 6. april kl. 16:30 i VerdensKulturCentret.

På vegne af foreningen Globalnyts bestyrelse

Jørn Heldrup

Formand for Foreningen Globalnyt

formand@globalnyt.dk