Gå til hovedindhold

Mobile menu

Bred aftale mod international skatteunddragelse

Alle Folketingets partier står bag en aftale, der styrker indsatsen mod international skatteunddragelse. “En god dag for os, der vil skabe gennemsigtighed og bekæmpe skattefiflerier,” lyder det fra Oxfam IBIS.

Et nyt center, der samler og fokuserer indsatsen mod international skatteunddragelse. Flere ressourcer til kontrol af skattely. Øget åbenhed om skatterådgivning. Og en fortsat offensiv international indsats fra dansk side.

Det er hovedelementerne i den aftale om bekæmpelse af international skatteunddragelse, som skatteminister Karsten Lauritzen (V) netop har indgået med et samlet folketing, skriver Skatteministeriet i en pressemeddelelse.

”Det skader helt almindelige danske skatteborgeres retsfølelse, når man ser bedragere snige penge på tværs af landegrænser for at flygte fra skattemyndighedernes søgelys. Det skal vi selvfølgelig gøre alt for at stoppe. Tidligere regeringer har allerede skabt et godt fundament på det her område, og jeg meget tilfreds med, at vi kan bygge oven på det og styrke indsatsen yderligere. I en tid som denne med stort fokus på skatteområdet handler det om at få løst problemerne ét for ét. Det bidrager vi til med den her aftale”, siger Karsten Lauritzen.

“Det er en god dag for os, der vil skabe gennemsigtighed og bekæmpe skattefiflerier, også i udviklingslandene. Og det er et gok i nøden til dem, der løber fra regningen til velfærd og udvikling,” skriver international chef i organisationen Oxfam IBIS Lars Koch i et indlæg her på Globalnyt om den nye aftale.

Har skriver også:

“Aftalen kunne selvfølgelig være meget stærkere og mere konkret. Fx gøre det klart, at man er indstillet på at ændre lovgivningen, så stat og kommuner kan afvise at handle med selskaber, der systematisk undviger skat.”

“Der kunne være klarere støtte til offentlighed om regnskaber, og klarere sanktionskrav mod skattely – også inden for EU – der ikke vil samarbejde. Det er til gengæld stærkt, at alle Folketingets partier er med i aftalen. Det er et tegn på, at den store folkelige forargelse og modstand mod skattefiflere har haft en effekt.”

Central for udveksling af oplysninger med andre lande

Det nye center for bekæmpelse af international skatteunddragelse samler indsatsen, så det f.eks. bliver lettere at samkøre oplysninger og data og dermed identificere nye svindelmønstre.

Centret vil samtidig fungere som samlet indgang og udgang for udveksling af oplysninger fra udlandet.

Med den nye aftale er det besluttet at afsætte 25 mio. kr. årligt frem til og med 2021. Det er penge, som kommer oveni de ressourcer, der allerede afsættes til området.

Partierne er også enige om at sætte fokus på skatterådgiveres ansvar, når de rådgiver om forretningsmodeller ved brug af skattely i udlandet.

Derfor skal Skattelovrådet blandt andet se på muligheden for at indføre en oplysningspligt, så opdagelsesrisikoen øges gennem en højere grad af åbenhed.

På internationalt niveau er der de seneste år indgået flere omfattende aftaler om f.eks. informationsudveksling på tværs af lande, og inden for det næste år er flere på vej i regi af EU og OECD.

Danmark vil med aftalen fortsat spille en offensiv rolle og gøre sit til at fastholde den nuværende fremdrift i det internationale samarbejde.

”Det har hele tiden været regeringens opfattelse, at dansk særlovgivning ikke er vejen frem, når man vil bekæmpe international skatteunddragelse. De mest effektive løsninger er dem, vi finder i fællesskab med andre – og langt større – spillere på den globale scene. Til gengæld skal Danmark gå i front for at presse på. Det gør vi i dag, og det gør vi med uformindsket styrke fremover”, siger skatteminister Karsten Lauritzen.

Læs aftaleteksten her