Gå til hovedindhold

Mobile menu

Danida Fellowship Centre splittes op mellem Holbæk og København

20 af de 3.900 statslige arbejdspladser, der skal flyttes ud af København ligger på Danida Fellowship Centre, der bl.a. administrerer Danidas forskningsmidler og står for kurser og uddannelse for akademikere fra udviklingslande.

(Opdateret 2.10.2015 med kommentar fra direktør Anne Christensen og tilføjelser om DFCs opgaver)

Danida Fellowship Centre, DFC, skal flyttes til Holbæk. Det fremgår af regeringens plan for udflytning af statslige arbejdspladser, der blev offentliggjort torsdag.

Her blev det også offentliggjort, at regeringen vil flytte Dansk Institut for Internationale Studier til Aarhus. Det kræver dog en lovændring og kan altså ikke gennemføres uden Folketingets godkendelse.

Det er dog ikke hele Danida Fellowship Centre, der skal flyttes. Administrationen skal til Holbæk mens centrets kollegium fortsat skal ligge i København.

Det er i modstrid med, hvad der står i regeringens oplæg til udflytningen. Her fremgår det, at Centret er en af de institutioner, der skal flyttes samlet.

Men det er fortsat brug for kollegiet på Frederiksberg, siger Anne Christensen. Det vil sige, at centret ikke flyttes som en enhed men splittes op på to adresser i to forskellige byer.

Hun vurderer at tre til fem af centrets 20 medarbejde skal blive i København mens resten skal flyttes til Holbæk.

Har 150 kursister og studerende boende

Danida Fellowship Centre hører under Udenrigsministeriet og står bl.a. for administration af forskningsprojekter, der er finansieret af Danida og stipendier til danske og internationale forskningsinstitutioner og -programmer. Det administrerer også stipendier og assistance under opholdet til forskere fra udviklingslande.

En mindst lige så stor del af DFCs opgaver er implementering af et omfattende kapacitetsudviklingsprogram med både korte kurser og masterprogram.

Deltagerne i programmerne – samt PhD-studerende fra forskningsprojekterne – bor på DFCs kollegium. Ofte har centret 150 personer i Danmark ad gangen, oplyser centrets direktør Anne Christensen.

Ked af opsplitningen

At staben på et kontor med 20 medarbejdere skal splittes op er langt fra optimalt, siger Anne Christensen.

I det hele taget mener hun ikke, at det er en optimal løsning at flytte og opsplitte centret. Hun erkender dog, at det er noget man vil høre fra alle de institutioner, der berøres af regeringens udflytningsplaner.

I et e-mailsvar til Globalnyt siger hun:

”Flytningen er langt fra en optimal løsning. Det vil f.eks. være en dyr løsning  (f.eks. har vi pt. ikke udgifter til husleje), det vil give et dårligere arbejdsmiljø, vi fjernes fra vores eget faglige miljø (de studerende) på Frederiksberg og flyttes sammen med Danmarks Evalueringsinstitut og Danmarks Akkrediteringsinstitution, som vi har meget lidt til fælles med og vi flytter langt fra vores tætte samarbejdspartnere bl.a. universiteter og Udenrigsministeriet.”

Hun fortsætter:

”Overordnet har jeg svært ved at se, hvordan DFC falder inden for målsætningen for udflytningen af statslige arbejdspladser. DFC har f.eks. ingen kontakt med borgere eller virksomheder i Holbæk, og de medarbejdere, som det lykkes at fastholde, vil højst sandsynligt vælge en pendlermodel, dvs. DFC vil ikke tilføre megen aktivitet til Holbæk.”

Undervisningsklynge

Som Anne Christensen nævner skal Danida Fellowship Centre placeres sammen med Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) og Danmarks Akkrediteringsinstitution i en såkaldt undervisningsklynge. Ifølge planen, ”Bedre Balance – statslige arbejdspladser tættere på borgere og virksomheder”, er det intentionen, at placeringen af de tre institutioner i en klynge skal skabe et ”stærkt fagligt miljø i Nordvestsjælland” fordi alle tre har relation til undervisning.

I alt skal ca. 3.900 statslige arbejdspladser flyttes fra hovedstaden til landets fire andre regioner. Det er den største samlede flytning af statslige arbejdspladser nogensinde herhjemme.

Der er begrænsede danske erfaringer med flytninger af statslige arbejdspladser og ingen danske erfaringer med flytning i så stor skala.

Læs mere om Danida Fellowship Centre: http://dfcentre.com/