Gå til hovedindhold

Mobile menu

Hvordan kan kunstneriske fag bidrage til arbejdet med FNs 2030-mål?

Dans og bevægelse, design og arkitektur. Et samarbejde mellem sydafrikanske og danske forskere og kunstnere skaber med udgangspunkt i FNs verdensmål et tværæstetisk undervisningsprojekt for og med skoleelever i Cape Town og København. Projektet sker i to forløb af to uger i 2017 og fokuserer på bæredygtig udvikling, og hvordan natur og kultur har indflydelse på hinanden, både nord og syd for ækvator.
Koreograf Peter Vadim. Øvelse at tage og give.

Koreograf Peter Vadim. Øvelse at tage og give.

Charlotte Svendler.

Projektet, der er centreret omkring skolernes kreative fag, er koordineret af Dansk Kulturinstitut og sker i september på tre københavnske folkeskoler i samarbejde med Åben Skole København.

Projektet er en del af Det Internationale Kulturpanels kultursatsning i Sydafrika i 2017 og videreudvikler ”CICLO – mit bæredygtige nabolag” fra 2014.

Sydafrikanske og danske børn udforsker menneskets aftryk

I februar 2017 fløj tre danske forskere og kunstnere til Sydafrika for at gennemføre en 5-dages workshop med skoleelever i alderen 8-10 år på Peter Clarke Arts Centre i Cape Town. Gennem enkle, jordnære øvelser i dans og ude på naturfeltarbejde blev der skabt rum for refleksion og dialog børnene imellem om klimaforandringer og det aftryk, vi som menneske sætter i verden.

I slutningen af september udfolder 2. del af projektet sig i Danmark med deltagelse af to gæsteundervisere fra Peter Clarke Arts Centre. Undervisningsforløbet er udbudt til skoler gennem Åben Skole og sker sammen med en 5. klasse og to 8. klasser på tre forskellige folkeskoler i København: Peder Lykke Skolen, Amager; Kildevældsskolen, Østerbro og Hanssted Skole, Valby.

Undervisningen er tværfaglig med fokus på kultur/natur-temaet gennem praktiske øvelser og samtaler om oplevelsen af årstider, klimaforandringer og bæredygtighed. De danske skoleelever vil, som de sydafrikanske i februar, blive undervist igennem dans, design og billedkunst.

Eleverne i 5. klasse vil udforske dans og bevægelse (projektet har titlen: Red Apples, Green Apples), mens 8. klasserne vil fordybe sig bæredygtig design/arkitektur.

Sammen med underviserne vil de arbejde med stillingtagen til udtryksformer, funktioner og rum. Viden om at designe og bygge med allerede eksisterende ressourcer er med til at fremme bæredygtig udvikling og giver børnene en indgang til, hvordan man kan arbejde med designløsninger, der afhjælper problemer skabt af klimaforandringer. Et eksempel er problemner med for lidt eller for meget vand, som er et af temaerne for undervisningen, og en aktuel udfordring i både Sydafrika og Danmark.

De pædagogiske erfaringer fra undervisningsforløb bliver brugt i det fælles forskningsprojekt mellem universiteterne i København og Cape Town. Peter Clarke Arts Centre står for at facilitere undervisningsforløb på skoler i byens mange udfordrede Townships, og erfaringerne fra CICLO vil fremadrettet blive brugt i dette bredere skolesamarbejde. I Danmark er formålet at bidrage til Folkeskolereformens mål om ”Den åbne skole”.

Arts and Culture Education

CICLO-projektet er i sin helhed et tværæstetisk samarbejde mellem aktører i Danmark og internationalt. Projektet blev initieret i 2011 og har fokus på vidensudveksling om og udvikling af ”Arts and Culture Education”.

Baggrunden for projektet er UNESCO’s Seoul Agenda fra 2010, hvor der blev formuleret fremtidige retningslinjer og normer for Arts Education.

Formålet med CICLO-projektet er at udvikle undervisning og læring der relaterer sig til FNs 2030-mål for bæredygtig udvikling og den kulturelle dimension heri. Projektet bidrager til at efterkomme målene ved at give børn og unge viden om, hvilke aftryk man som menneske sætter i verden, og hvordan man kan arbejde med at skabe kunstneriske udtryk om bæredygtig udvikling og kulturel forståelse.

Smeltende isklumper.

Smeltende isklumper.


Charlotte Svendler.