Gå til hovedindhold

Mobile menu

IWGIA: Danmark taler stadig for oprindelige folk

Den nye udviklingspolitiske strategi prioriterer fortsat verdens oprindelige folk. Det glæder ngo’en for oprindelige folk, IWGIA.

Man skal lede lidt, før man finder det. Men nederst på side 33 i den nye udviklingspolitiske strategi har kredsen af partier, der står bag, skrevet oprindelige folks rettigheder ind som en af Danmarks hovedprioriteter på menneskerettighedsområdet. Det betyder, at masaier, inuitter, karéner og indianere fortsat kan regne med dansk engagement i at kæmpe for deres rettigheder.

”Jeg noterer, at strategien lægger op til at holde fast i dansk støtte til oprindelige folk. Når Danmark kandiderer til en plads i FN’s Menneskerettighedsråd fra 2019 med oprindelige folk som mærkesag, bakker vi det 100 procent op,” udtaler IWGIA’s nyvalgte bestyrelsesformand, Knud Vilby, i en pressemeddelelse fra organisationen.

IWGIA har et vidtforgrenet netværk i hele verden, der tæller oprindelige folks organisationer og institutioner, akademiske miljøer, menneskerettighedsinstitutioner og FN-diplomater i hele verden.

Bygger videre på gode resultater

Den nye strategi lancerer mange nye ideer, men fastholder alligevel særlige danske mærkesager.

Det glæder Tyge Lehmann, tidligere dansk ambassadør og spydspids for skiftende regeringers indsats for fremme af oprindelige folks sag i FN.

"Danmarks indsats til fremme af oprindelige folks rettigheder i et tæt samarbejde med det grønlandske selvstyre og IWGIA har aftvunget opmærksomhed og respekt i de relevante FN-fora. Det er vigtigt fortsat at bygge videre på denne erfaring og de hidtil opnåede resultater, " siger Tyge Lehmann, der også er nyt bestyrelsesmedlem for IWGIA.

Danmark har i snart 50 år været foregangsland, når det handler om at tale for rettigheder for oprindelige folk. Med sit sekretariat i København har IWGIA med støtte fra Danida bidraget til at etablere FN-mekanismer for oprindelige folk og sikret, at de komme til orde i lokale, regionale og internationale forhandlinger og processer, der vedrører deres liv og fremtid.

*******

Uddrag fra ”Verden 2030 – Danmarks udviklingspolitiske og humanitære strategi”:

7.6 Et lille land med en fast stemme

FN er en central platform for Danmarks arbejde for at fremme menneskerettigheder, demokrati og ligestilling. Herunder vil vi fortsat være vedholdende, når det gælder kampen mod tortur og fremme af oprindelige folks rettigheder. Danmark har særlige styrkepositioner på disse områder i FN. Derfor har Danmark annonceret kandidaturer til både Menneskerettighedsrådet i 2019-2021 og Sikkerhedsrådet i 2025-2026 og vil fremadrettet i fællesskab med de nordiske lande promovere vigtige kandidaturer for at øge sandsynligheden for nordisk indvalg i centrale FN-organer.