Gå til hovedindhold

Mobile menu

Verdensmålene på danske skolebænke

Randersgades Skole, Rysensteen Gymnasium (begge i København) og Chora Connection har taget initiativ til et samarbejde om at udvikle en model for en Verdensmåls-certificering af folkeskoler og ungdomsuddannelser i Danmark. 
Et nyt samarbejde vil integrere FN's verdensmål i folkeskolers og gymnasies undervisning og drift.

Et nyt samarbejde vil integrere FN's verdensmål i folkeskolers og gymnasies undervisning og drift.

Chora Connection

Flere og flere skoler, fra folkeskoler til gymnasier og andre ungdomsuddannelser ønsker at integrere FN’s 17 verdensmål i undervisningen. Randersgades Skole og Rysensteen Gymnasium, som allerede er begyndt at integrere verdensmålene i undervisningen, er gået ind i samarbejdet, fordi de kan se potentialet i en egentlig certificeringsordning, som alle skoler kan få glæde af. Derfor har de indvilliget i at være pilotskoler, hvor det nye initiativ kan testes med Chora Connection som uafhængig projektleder. Herefter bliver flere skoler inviteret til at afprøve certificeringsmodulerne. 

Det fortæller organisationen Chora Connection i en pressemeddelelse.

Den mest centrale udfordring for skoler fremover

I regeringens handlingsplan af 2017, hvor fokusområderne for implementering af de 17 Verdensmål beskrives, er mål nr. 4 om uddannelse nævnt som et af de 5 vigtigste områder, som Danmark skal fokusere på fremadrettet. Den rigtige uddannelse og dermed dannelse af de næste generationer er væsentlig for udviklingen af Danmark som en del af verdenssamfundet. 

De 17 Verdensmål omfatter både sociale, økonomiske og miljømæssige faktorer, som spiller sammen og er afgørende for, at vi kan løse de globale udfordringer, vi står overfor.

Model tilpasset til den enkelte skole

Modellen for Verdensmålscertificeringen skal dels indeholde undervisningsindhold og pædagogik og dels en model til skolens adfærd generelt. Skolerne skal selv kunne vælge og sammensætte moduler i certificeringen, sådan at denne passer til den enkelte skoles DNA og aktuelle behov på området.

Fællesskab af eksperter er gået sammen

Mange organisationer har allerede skabt væsentlig viden, værktøjer og erfaring med uddannelse i bæredygtighed. Arbejdet med de 17 Verdensmål giver nye muligheder og udfordringer i denne sammenhæng. Chora Connection har derfor samlet en bred vifte af disse aktører og eksperter til at rådgive om udvikling af konceptet og har i denne sammenhæng faciliteret co-creation processen (Q5). 

Fælles ejerskab

Q5 er en effektiv samskabelsesproces, hvor aktører på tværs af den offentlige sektor, erhvervslivet, foreninger, forskning og civilsamfund, ud fra et grundlæggende princip om fælles ejerskab, inddrages i en idégenererende proces, der fremkalder essens, idéer og innovative løsninger. Som aktør kan man i certificeringsprojektet blive medlem af rådgivningsgruppen, der deltager i udviklingsprocessen og løbende er med til at evaluere og rådgive omkring arbejdet.

Rådgivningsgruppen

De første aktører, der har meldt sig på banen til rådgivningsudvalget er: Verdens Bedste Nyheder, Red Barnet, Concito, Ungdomsbyen, RCE Denmark, Oxfam IBIS, FN Byen og Mellemfolkeligt Samvirke. Desuden har Globale Skolepartnerskaber (nu en del af MS), NEXT, Friluftsrådet, UNDP, DPU, Global House, Helsingør Gymnasium, Skolen ved Rønnebær Alle, Den Internationale Højskole, Lindehøjskolen Herlev og Professionshøjskolen Absalon vist interesse for projektet og deltaget i Q5 udviklingsworkshops.

Projektudviklere

Chora Connection er en non-profit organisation, der problemløser, faciliterer og udvikler prototyper og modeller inden for rammerne af verdensmålene. Chora Connection arbejder vidensbaseret, eksperimenterende og resultatorienteret både med de systemiske, individuelle, rationelle såvel som åndelige aspekter af samfundets omstilling. www.choraconnection.dk/

Randersgades Skole er frontløber for internationalt samarbejde og global undervisning. ”Ved at prioritere høj faglighed og velfungerende læringsfællesskaber, kendetegnende ved høj elevtrivsel, motivation og nysgerrighed, samt gensidig respekt og tolerance – uddanner og danner vi fremtidens verdensborgere på Østerbro” (https://rg.skoleporten.dk).

Skoleleder Jesper Friis siger:

”Verdensmålene har både et meget vedkommende indhold og udgør en interessant didaktisk ramme for undervisningen. Fra og med 1. klasse arbejder vores elever med klimamæssige udfordringer og løsninger. Det er den skinbarlige virkelighed i børnehøjde, og det oplever vores elever som super spændende og meget motiverende”

Rysensteen Gymnasium er en internationalt orienteret profilskole. Alle skolens elever gennemløber som en del af deres gymnasieuddannelse skolens internationale program – Global Citizenship Programme, hvilket betyder, at alle som en del af almendannelsen får en udbredt kulturforståelse og en grundlæggende viden om globalisering og verdensborgerskab (www.rysensteen.dk).