Gå til hovedindhold

Mobile menu

Vi forbliver i kriseområderne og gør arbejdet færdigt

Vi fortsætter med at hjælpe overlevende efter krig og katastrofe – også når mediebevågenheden er drevet over. Vi følger nødhjælp op med genopbygning og udvikling. Det vil vi fortsætte med i 2018 - uanset om der er tv-dækning  eller ej.
Yezedi-flygtninge i det nordlige Irak.

Yezedi-flygtninge i det nordlige Irak.

Mission Øst

Vi er til stede med hjælp til overlevende i kriseområder – selv om mediernes fokus er flyttet til andre konflikter, og det derfor er blevet sværere  at indsamle private midler. For vi kan ikke lade mennesker i stikken.

Vi forbliver i kriseområderne - ikke blot i Mellemøsten, men i det hele taget.

Tre år efter, at to voldsomme jordskælv ramte Nepal, dræbte over 9.000 mennesker og ødelagde over 600.000 huse, er mange nepalesere stadig hjemløse. Tusindvis må bo under presenninger. Her er vi stadig aktive med hygiejneudstyr og genoprettelse af vand og sanitet. Og vi har også trænet titusinder af nepalesere i katastrofeberedskab, så de er bedre forberedt på naturkatastrofer som ofte rammer landet. Vi bliver ved, selv om katastrofen er uden for mediernes søgelys.

Nordkorea - et svært sted at arbejde

Nordkorea er igen i medierne af ualmindeligt sørgelige grunde. Selv om det er utroligt svært at arbejde i landet, er det lykkedes os at fastholde hjælpen. Genhusning af familier som blev hjemløse, da den nordlige del af landet blev ramt af store oversvømmelser i 2016. Og vi er endda gået et skridt videre. Nu har vi et godt samarbejde med nordkoreanerne om landbrugsprojekter, der skal forbedre kvaliteten af såsæd og forbedre dyrkningsmetoder på skrænter, forbedre vandforsyning osv. og dermed sikre fødevareforsyningen i lokalbefolkningen, som det meste af verden vender ryggen til.

Vi bliver ved - selv mod alle odds. Det gør vi også i Afghanistan, Armenien, Tadsjikistan, Bangladesh og Myanmar. Og det vil vi fortsætte med i 2018. Også selv om medierne flytter deres opmærksomhed og måske retter opmærksomheden mod bestemte folkegrupper. Vi går bagved den politiske dagsorden og møder behovene hos de mennesker, der lider nød.

Allermest i Mellemøsten, hvor den ene konflikt afløser den anden og medierne sætter fokus på nye byer og områder. I den nyhedsstrøm bliver det uoverskueligt for folk herhjemme. Mange opgiver simpelthen at følge med.

Svært at trænge igennem

Derfor er det svært at råbe befolkningen op. En konflikt eller nødsituation skal være tilspidset i uhyggelig grad, før den får mediernes og dermed befolkningens opmærksomhed. Derfor ser vi appeller med billeder af ekstremt underernærede og udsultede børn. 

I Mission Øst vil vi mere end det. Vi vil selvfølgelig hjælpe folk, der er ved at dø af sult. Men vi følger nødhjælp op med genhusning og udviklingshjælp. Vi hjælper de fordrevne i Irak, ja, men vi hjælper dem også med at vende tilbage og bygge deres tilværelse op på ny.

Det er sørgeligt, at medierne stort set ikke rapporterer fra Mosul lige nu. Ingen fortæller om de hundredtusindvis af mennesker, der stadig bor rundt om byen. Om den halve million børn, der må bo i ruiner, i ufærdige betonbygninger og under andre nødtørftige forhold. Det hører vi ikke om i medierne, selv om der er bedre mulighed for at hjælpe dem nu, end der var for et år siden. Men vi er til stede og sørger for, at de mest udsatte familier bliver sluttet til elnettet, får varmeapparater og komfurer og overlevelsesudstyr til at klare sig igennem vinteren.

Men vi kunne gøre meget mere, hvis blot medierne ville skabe den fornødne opmærksomhed.

Lige nu er en halv million børns skæbne ikke en historie. De var en historie, da Islamisk Stat besatte byen, og da de blev bekæmpet. Dengang hjalp vi 100.000 mennesker i de befriede bydele - nu kan vi hjælpe endnu flere, nemlig de 800.000 mennesker, der stadig lever som fordrevne. Vi er til stede, og vi gør, hvad vi kan. Heldigvis har både den tyske og den danske regering givet os penge til at hjælpe de overlevende med at klare sig igennem vinteren.

Vi fastholder fokus på at blive ved med at hjælpe – selv om mediebevågenheden er drevet over. Det er et kernepunkt i Mission Øst.

Og det er vi nødt til. Der er intet alternativ. Vi vil ikke lade dem i stikken. Hvem ved, hvordan Mosul vil se ud i fremtiden, hvis ikke der bliver sat hjælp ind nu hvor vi kan? Derfor vil vi 2018 fortsætte med at hjælpe mennesker i nød – uanset om der er tv-dækning eller ej.