Dansk støtte til diabetesbehandling i Bangladesh

Laurits Holdt

Overvægt og livsstilssygdomme som diabetes er ikke det, vi danskere typisk forbinder med Bangladesh. Trods udpræget fattigdom kan det folkerige land dog ikke undsige sig den globale fremmarch i fedme og diabetes.

Godt fem millioner personer i Bangladesh lever i dag med diabetes, og International Diabetes Federation anslår, at dette tal vil fordobles inden 2035.

At kroniske sygdomme som diabetes lægger en enorm byrde på skrøbelige sundhedssystemer i lavindkomstlande er en gammel nyhed. Men at det netop er lav- og mellemindkomstlande, der bliver hårdest ramt af den globale diabetesepidemi, er nok en større overraskelse.

Med særligt fokus på at støtte netop diabetesrelateret arbejde i udviklingslande har den danskbaserede fond World Diabetes Foundation (WDF) støttet kapacitetsopbygning indenfor diabetes i Bangladesh siden 2005. Det skriver WDF i en pressemeddelelse.

Det samlede beløb på knap 16 millioner kroner, som fonden har støttet med, er gået til at fremme adgangen til diabetesbehandling generelt samt til oplysning, forebyggelse, øjenbehandling og graviditetsdiabetes.

WDF er en fond, der blev etableret af medicinalfirmaet Novo Nordisk i 2002. Fonden har sin egen bestyrelse men er tæt knyttet til medicinalfirmaet idet bl.a. firmaets direktør Lars Rebien Sørensen sidder i fondens bestyrelse.

Novo Nordisk er førende indenfor produktion af udstyr og medicin til bekæmpelse af diabetes.

Sen diagnose giver komplikationer

I en radiofeature på Danmarks Radios P1 sætter DR-journalist Camilla Høj Eggers i denne uge fokus på nogle af de mennesker, der lever med diabetes i Bangladesh.

De har ringe adgang til medicin og viden om at kontrollere sygdommen. Har man adgang til dette, kan man kontrollere sit blodsukker og på lang sigt undgå de komplikationer, som ofte følger i kølvandet på en diabetesdiagnose.

Virkeligheden i mange fattige lande med svage sundhedssystemer er dog, at folk først bliver diagnosticeret, når de kommer til lægen med en komplikation. Et par kendte komplikationer ved diabetes er nedsat syn samt fodsår, som kan ende med amputation.

Uden adgang til medicin og med vindende syn er Johanara i radioudsendelsen fra Bangladesh et eksempel på dette.

Tusindevis trænet til at arbejde med diabetes

”Sydøstasien som region er ved at blive hovedstad for diabetes. Diabetes en meget dyr sygdom, fordi den varer resten af livet, hvis man først har den”, udtaler Professor Azad Khan, Præsident for Bangladesh Diabetes Association.

Uddannelse af sundhedspersonale i forebyggelse og kontrol af diabetes er derfor enormt vigtigt. Jo før diabetes kan diagnosticeres, jo bedre er chancerne for at undgå komplikationer, som kan have store økonomiske og menneskelige omkostninger.

Under de otte projekter, som WDF til dato har støttet i Bangladesh, er mere end 6.000 sundhedsfaglige personer (læger, sygeplejersker og paramedicinere) blevet trænet i diabetesforebyggelse og –behandling.

Blandt de samarbejdspartnere som WDF har støttet i Bangladesh er BADAS – Bangladesh Diabetes Association. Gennem sine lokale netværk når BADAS i dag ud til omkring en fjerdedel af de personer, der lever med diabetes i Bangladesh. BADAS forsøger at træne læger i diabetes i landdistrikterne, men det er dog stadig en udfordring at nå alle.

FAKTA om diabetes i Bangladesh

  • Befolkningstal (20-79 år): 92 millioner
  • Diabetesforekomst: 5.5%
  • Personer med diabetes i 2013 (20-79 år): 5 millioner i 2013. Derudover anslås det at 2 millioner lever med diabetes uden at vide det
  • Personer med diabetes i 2035 (20-79 år): 11 millioner

Kilde: IDF Atlas 2013

Se alle WDF’s projekter i Bangladesh.

Diabetes i udviklingslande

Diabetes er en af de mest udbredte kroniske sygdomme på verdensplan og en af de største sundhedsudfordringer i det 21. århundrede. Især lav- og mellemindkomstlande oplever en voldsom stigning.

I 2000 anslog WHO den globale diabetes-prævalens til at være 2,8%, og forudså en stigning til 4,4% svarende til 366 millioner mennesker i 2030. I dag har omkring 382 millioner mennesker på verdensplan diabetes, og indenfor en generation regner man med at antallet er steget til 592 millioner mennesker. Heraf bor 80% i lav- og mellemindkomstlande.

Type 2 diabetes kaldes ofte ’den stille dræber’, fordi man kan leve med sygdommen i årevis uden behandling – ganske vist med nedsat livskvalitet. Behandlingen af diabetes består i kontrol af blodsukker – dette gøres oftest med medicin, men kost og motion er også meget vigtige for at modvirke overvægt og samtidigt at sikre et stabilt blodsukker.

Hvis ikke blodsukkeret bliver kontrolleret hos patienter med diabetes, udvikles komplikationer, hvoraf de mest kendte er nedsat syn, nyrepåvirkning samt fodsår der kan lede til amputation. I udviklingslande opdager mange først, at de har diabetes, når de har fået komplikationer, som i mange tilfælde er invaliderende.

55% flere får diabetes i på verdensplan frem til 2035

På verdensplan anslår International Diabetes Federation en stigning på 55% fra 2011 til 2035 i antallet af personer med diabetes.

Værst ser det ud for den afrikanske region, som forventes at opleve en stigning på hele 109%. Dernæst følger Mellemøsten og Nordafrika med en forventet stigning på 96%. Sydøstasien, hvor Bangladesh og sværvægteren Indien ligger, kan forvente en stigning på 71%. Se mere på http://www.idf.org/diabetesatlas

Om World Diabetes Foundation

WDF er en fond etableret af Novo Nordisk i 2002, hvor bl.a. Novo Nordisks direktør sidder i bestyrelsen.

World Diabetes Foundations formål er at fremme forebyggelse og behandling af diabetes ved at yde finansiel og teknisk bistand til projekter i udviklingslande, som er omfattet af OECD/DAC listen over ODA bistandsmodtagere. Fonden har til dato uddelt støtte til 336 projekter i 108 lande.

Udover den direkte støtte til sundhedsprojekter søger Fonden at bringe diabetes højere op på den globale dagorden ved at indgå i partnerskaber med bi- og multilaterale donorer, herunder Danida, WHO og Verdensbanken.

http://www.worlddiabetesfoundation.org/