Historisk global klimaaftale for skibsfarten vedtaget

pavel-matejicek
Forfatter billede

FN’s søfartsorganisation, IMO, har netop vedtaget den længe ventede CO2-reduktionsstrategi for skibsfarten. I dag står sektoren for 2.2 pct. af verdens samlede udledninger, hvilket svarer til et land som Tyskland. Denne andel forventes tilmed at vokse, hvis ikke der handles. Derfor har alles øjne været rettet mod IMO og der har været en klar forventning fra omverdenen til, at landene i IMO skulle blive enige om en strategi, der gør, at skibsfarten leverer på lige fod med andre industrier til Paris-aftalens målsætning.

”Danske Rederier har fra starten arbejdet for et ambitiøst resultat, der ligger indenfor Paris aftalens rammer. Derfor er jeg meget tilfreds med, at IMO landene tog ansvaret på sig og ikke overlod skibsfarten til fortsat kritik for manglende regulering og i så fald drage konsekvensen af f.eks. regional regulering fra EU. Dette er en historisk aftale,” siger Maria Skipper Schwenn, direktør i Danske Rederier.

Helt konkret blev man enige om følgende målsætninger: At styrke designkravene til hver enkelt skibstype, en relativ reduktion på 40 pct. i 2030, og i 2050 skal den globale skibsfart så reducerer sin CO2-udledning med mindst 50 pct. i forhold til 2008 og herefter være på vej mod en total udfasning.

I 2016 fik Danske Rederier foretaget et studie af mulige veje til at levere til Paris aftalen og netop 50 pct. absolut reduktion i 2050 viste sig, at være én af de mulige veje.

”Danske Rederier har gennem de sidste par år deltaget i debatten baseret på de videnskabelige argumenter i vores studie. Jeg er meget glad for, at det politiske kompromis mellem de 173 IMO medlemslande så også landede på et niveau, der er tilstrækkeligt ambitiøst. At nå disse mål bliver en stor opgave og vil kræve en massiv forsknings– og udviklingsindsats, da vi på sigt kommer til at anvende alternative brændstoffer, der slet ikke giver CO2-udledninger. Rederierhvervet er med det klare reduktionsmål i ryggen klar til at arbejde hen mod målet, og Danske Rederier vil i særlig grad engagere sig i udviklingen af alternative brændstoffer,” siger Maria Skipper Schwenn.

IMO landene mødes til efteråret for at tage hul på drøftelserne af konkrete tiltag, der skal levere CO2 reduktionerne. Her skelner man mellem kort, mellem- og langsigtede tiltag som f.eks. optimering af skibenes design, forbedringer af havneoperationer, brændstofsafgifert og udvikling af alternative CO2-frie brændstofstyper