Klimarapport: Udfordringen er vokset faretruende siden sidste status

Forfatter billede

Af Thomas Jazrawi, U-landsnyt.dk

Selv om advarslerne i FNs store statusrapport om klimaet var slemme i 2007, er det kun gået den forkerte vej siden, og konklusionerne er derfor endnu mere frygtindgydende i mandagens store klimarapport.

Fødevaremangel, konflikter og klimaflygtninge. Det er blot nogle af de rædsler, der venter menneskeheden i en verden, hvor de globale temperaturer stiger hastigt.

Scenariet er nu ret tæt på, og betydeligt tættere på end sidste gang FN’s klimpanel (IPCC) offentliggjorde den store statusrapport om klodens tilstand.

Det er syv år siden, panelet sidst advarede verden om konsekvenserne af klima-forandringerne. Det hjalp tilsyneladende ikke så meget, for det er gået stærkt den forkerte vej siden da.

”Ingen på denne planet vil være uberørt af konsekvenserne af klimaforandringerne”, siger Rajendra Pachauri, formanden for klimapanelet.

I den forrige rapport fra 2007 lød det, at konsekvenserne af klimaforandringer var ”under udvikling” (”emerging”, red.). I dag konkluderes det klokkeklart, at effekterne af klimaforandringer er omfattende og vidtrækkende (”widespread and consequential”, red.).

Yderligere fastslås det, at klimaforandringerne mærkes på alle kontinenter og på tværs af oceanerne.

”Det er gået kraftigt tilbage på langt de fleste områder, siden vi udgav den seneste rapport i 2007”, siger dr. agro. John R. Porter til dagbladet Information.

Han er professor i klima og fødevaresikkerhed ved Københavns Universitet, og har været med til at forfatte noget af rapporten.

“Farvel til verden som vi kender den”

I Verdensnaturfonden WWF er man ikke i tvivl om alvorligheden i rapportens konklusioner.

”Rapporten viser, at planeten er i store problemer. Og den viser også, hvor vigtigt det er at holde den globale temperaturstigning under to grader. Hvis ikke vi lykkes med det, bliver det et farvel til verden, som vi kender den i dag”, siger John Nordbo, klima- og miljøchef i WWF Danmark.

”FN’s rapport viser, at vi må vælge mellem to klare alternativer. Vi kan begrænse udledningen af klimagasser omgående og investere i klimatilpasning – og få en verden, der står over for nogle udfordringer, som måske nok bliver svære at klare, men som vi kan håndtere, hvis vi handler nu – og i samlet flok”, noterer han og lægger til:

“Eller vi kan vælge ikke at gøre noget og så må vi forberede os på en verden, som er præget af ødelæggende forandringer og uhåndterbare risici”.

”Hyklerisk at klimaindsatsen ikke må koste danskerne noget”

Spørgsmålet er så, om der denne gang vil være en passende reaktion fra verdens ledere. Der er lovende takter fra den danske klimaminister Rasmus Helveg Petersen (R).

”Vi skal tage denne rapport meget alvorligt. Det er ved at være sidste chance, hvis vi skal forhindre alvorlige klimaændringer. Det gode er, at vi har de tekniske løsninger. Det handler alene om politisk vilje”, siger klima-, energi- og bygningsminister Rasmus Helveg Petersen.

Hos NOAH mener man, at politikerne ikke tager deres ansvar alvorligt. Det er befolkningerne i fattige lande i syd, der kommer til at mærke konsekvenserne af klimaforandringerne, men samtidigt siger man igen og igen, at det ikke må koste danskerne at bekæmpe klimaforandringerne.

”Det er derfor skandaløst, når politikere fejer forslag til en stærk klimaindsats af bordet med henvisning til omkostningseffektivitet og konkurrenceevne. Parolen er, at det ikke må koste ’danskerne’ marginalt, mens de virkelige byrder som mangel på vand og mad bæres af fattige i Syd”, siger Palle Bendsen fra NOAH Energi og Klima.

Rapporten advarer om klimaforandringernes trussel mod menneskehedens fødevareforsyninger. For første gang konkluderer rapporten, at de stigende temperatur vil føre til konflikt og klimaflygtninge.

”Der er allerede nu mange klimaflygtninge, men de bliver mødt med et Europa, et USA og et Australien, der hegner sig ind og lukker øjnene for andres ulykker, selv om de selv har været med til at skabe vilkårene for dem”, forklarer han.

Læs NOAHs pressemeddelelse her: http://noah.dk/klima/hysterisk-at-klimaindsatsen-ikke-ma-koste-danskerne-noget/

Læs WWFs pressemeddelelse: http://www.wwf.dk/?8300/WWF-Planeten-er-i-store-problemer