NGOer har rosende ord til ny udviklingsstrategi

adra
Forfatter billede

Verdens udfordringer kan kun løses i fællesskab, og den erkendelse skinner tydeligt igennem i den nye udviklingsstrategi.

Det mener generalsekretær i Folkekirkens Nødhjælp, Birgitte Qvist-Sørensen.

Både i langsigtet udviklingsbistand og humanitær nødhjælp er der fokus på at sikre aktivt medborgerskab, stærke civilsamfund og respekt for menneskerettighederne. Det er der, fordi det ofte er manglen på netop menneskerettigheder og ansvarlige magthavere, der er grundårsagen til konflikt, sult eller fattigdom.

Den nye strategi understreger vigtigheden af, at danske civilsamfundsorganisationer udfører netop denne type arbejde:

Ikke loft over beløb til brug i Danmark

Et af de områder, hvor der allerede er brug for rollen som vagthund, er i forhold til diskussionen om udviklingsbistandens størrelse. Forligspartierne er blevet enige om at sætte en nedre grænse på 0,7 pct af BNI til udviklingsbistanden.

Det er dog ikke en grænse, der er specielt meget værd al den stund, at der ikke er et loft over hvor stor en del af dette beløb, der kan bruges i Danmark, og som dermed ikke kan bruges til at opfylde målene i det forlig, man netop er blevet enige om.

Ifølge Birgitte Qvist-Sørensen også et stort potentiale i denne type partnerskaber. Det kræver dog, at man tager afsæt i, hvad hver enkelt partner kan bringe til bordet, og at man husker, hvorfor partnerskaberne modtager udviklingsbistand.

Styrkede samarbejder

Derudover ser BØRNEfonden den nye strategi som et nybrud i dansk udviklingspolitik.

Unge i verdens fattigste lande har fået en vigtig og central placering i den nye udviklingsstrategi. Og det er den rette vej frem, mener BØRNEfonden.

Anerkendelse af civilsamfund

Religions rolle anerkendes

ADRA Danmark glæder sig også over, at den nye strategi i klare vendinger anerkender den rolle, som religiøse ledere og trosbaserede organisationer spiller i udviklingsarbejdet:

I strategien står, at Danmark anerkender den rolle, som religiøse ledere og trosbaserede organisationer spiller for mange samfundsudvikling, herunder i forhold til at fremme dialog, fred og forsoning. Det gælder også muligheden for at håndtere værdimæssige, religiøse udfordringer for eksempel i forhold til ligestilling.

At religionens rolle anerkendes, vækker også glæde i Danmission.

Caritas: God ramme

Hos Caritas ser man den nye udviklingsstrategi som en god ramme for udviklingsbistanden. Men der er stadig et stykke igen for at kunne komme i mål med de mange målsætninger.