Nyt studie viser sammenhæng mellem klimaforandringer og Syriens kaos

Laurits Holdt

5. marts 2015

Klimaforandringer har været en drivkraft bag den langvarige og blodige konflikt i Syrien. Det konkluderer et nyt studie i det akademiske tidsskrift Proceedings of the National Academies of Science, ifølge flere medier.

Det skyldes en tørke fra 2006 til 2010, der er den værste i landets historie. Tørken ramte landbruget hårdt og medførte, at omkring 1,5 millioner mennesker søgte fra landet mod byerne. Samtidigt var der en voldsom flygtningestrøm fra Irak.

Byerne havde ikke kapacitet til at rumme de mange tilflyttere og det var en af årsagerne til, at urolighederne brød ud.

”Vi argumenterer ikke for, at tørken, eller endog menneskeskabte klimaforandringer var skyld i oprøret”, siger Colin Kelley fra University of California, en af studiets forfattere.

”Det, vi siger, er at på den lange bane var tendensen med mindre regn og varmere temperatur en medvirkende faktor, fordi det gjorde tørken så meget mere alvorlig”, tilføjer han. 

Menneskeskabte klimaændringer har gjort en tørke på det niveau to til tre gange mere sandsynlig, konkluderer forskerne.

Tre års intens tørke smadrede landbruget

Den langvarige tørke ødelagde mulighederne for de landlige befolkninger, der var afhængige af at dyrke afgrøder for at få til dagen og vejen.

”Tørken og ledighed var vigtige faktorer, der skubbede folk mod revolution. Da tørken kom, kunne vi klare det i to år, og så sagde vi: Det er nok”, siger en kvindelig syrisk farmer ifølge rapporten.

”Folk kan overleve et år, måske to. Men tre år? Glem det”, siger Mark Cane, professor ved Columbia University og medforfatter til studiet, ifølge Huffington Post.

”Man havde dette nogenlunde stabile og fungerende landbrugssamfund, og så forlod alle det, tog mod udkanten af byerne, men der var intet til dem, og en regering, der intet gjorde”, fortsætter han.

Studiet konkluderer ligeledes, at Assad-regimets dårlige forvaltning af naturressourcer var med til at forværre situationen.

Flere tidligere undersøgelser med samme konklusion

Det nye studie er ikke det første, der kæder den syriske borgerkrig sammen med klimaforandringer. I 2012 pegede The Center for Climate and Security på den samme forbindelse.

Læs artiklen fra institutet her: http://climateandsecurity.org/2012/02/29/syria-climate-change-drought-an…

”Den ekstreme tørke i Syrien fra 2007-2010 bidrog sammen med Assad-regimets dårlige forvaltning af naturressourcer til fordrivelsen af 1,5 millioner bønder og hyrder i landet, før konflikten brød ud”, siger vicedirektører Caitlin Werrel og Francesco Femia.

”Dette studie bygger videre på vores eget studie fra 2012 ved at præsentere solid dokumentation for, at tørken var 2-3 gange mere sandsynlig på grund af klimaforandringer”, fortsætter de.

Deres råd er at øge fokus på truslen fra klimaforandringer i fremtiden.

”Med fortsat ustabilitet og udsigterne til øget tørke i regionen, burde dette emne være bedre integreret i den international sikkerhedsdagsorden”, pointerer de.

I juli 2014 blev et andet studie af Peter H. Gleick, der peger på samme årsagskæde, publiceret i det akademiske tidsskrift Weather, Climate and Society.

Læs en artikel om Gleicks studie her: http://www.u-landsnyt.dk/node/131502

Klimaflygtninge

Den syriske konflikt har dermed tråde til en anden debat, der handler om status for mennesker, der flygter fra klimaforårsagede katastrofer. De har nemlig ingen status i dag.

”Under international lov er der intet, der hedder klimaflygtninge”, siger Marcus King, professor i international politik ved George Washington University og ekspert i klima og sikkerhed, ifølge Slate.

Han er dog ikke i tvivl om de mange Syrien-flygtninges status.

”Jeg ville bestemt kalde dem klimaflygtninge. Der er andre faktorer, men det er den dominerende faktor”, tilføjer han.

Der er mulighed for, at klimaflygtninge kommer på dagsordenen op til den nye internationale klimaaftale, der skal vedtages i Paris i december i år.

Andre lande i farezonen

Flere andre lande i Mellemøsten er i fare for at lide samme skæbne som Syrien. Temperaturstigningen har nemlig været højere her end det globale gennemsnit.

Temperaturen i Mellemøsten er steget med mellem 1 og 1,2 grader, mens den globalt er steget omkring 0,8 grader i forhold til niveauet før industrialiseringen.

Derfor advarer det nye studie om, at flere lande risikerer blodige konflikter.

”Jeg synes, det er skræmmende, og det er kun begyndelsen”, siger en af medforfatterne, Richard Seager, professor fra Columbia University.

”Det vil fortsætte gennem det nuværende århundrede som del af den overordnede tørlægning af det østlige middelhavsområde – jeg kan ikke se, hvordan det vil overleve her”, supplerer han.

Andre lande, der er i risikozonen, er Tyrkiet, Libanon, Israel, Jordan, Irak og Afghanistan. Derudover nævnes østafrikanske lande som Somalia og Sudan, samt centralamerikanske lande som Mexico.

Californien er også hårdt ramt af vandmangel og stigende temperaturer, men her er faren for voldelige konflikter trods alt noget mindre, ligesom Israel nævnes som et af de lande, der bedre kan håndtere de ekstreme vejrmæssige forhold.

Studiet kan findes her: http://www.pnas.org/content/early/2015/02/23/1421533112