Gå til hovedindhold

Mobile menu

Safe Delivery App ruster sundhedspersonale til at redde liv

Maternity Foundation lancerer Safe Delivery App i Indien og Myanmar og har planer om lancering i flere lande. App’en styrker sundhedspersonales kompetencer til at udføre sikre fødsler og er et eksempel på hvordan teknologiske løsninger redder liv.
Maternity app'en skal hjælpe sundhedspersonale med at blive bedre til at hjælpe gravide kvinder.

Maternity app'en skal hjælpe sundhedspersonale med at blive bedre til at hjælpe gravide kvinder.

Maternity Foundation

Safe Delivery App blev første gang lanceret i Etiopien i 2015 af den danske NGO, Maternity Foundation. Den er udviklet i et samarbejde mellem Københavns Universitet, Syddansk Universitet og Maternity Foundation. MSD for Mothers og Bill & Melinda Gates Foundation har støttet både implementeringen og senere opskaleringen af app’en, som ifølge Maternity Foundation nu er downloadet over 32.000 gange i 40 lande, som hovedsageligt er lav-mellem-indkomstlande.

Maternity Foundations mål er at nå 20.000 sundhedspersonalemedarbejdere inden udgangen af 2018 og dermed være med til at sikre mere end to millioner kvinders helbred med en sikker fødsel.

App bidrager til reduktion af komplikationer ved fødsler

Ifølge Maternity Foundation dør 800 kvinder om dagen som følge af komplikationer relateret til graviditet eller fødsler. Komplikationer hvoraf mange kunne være undgået med den rette viden og ekspertise.

Organisationens mission er at reducere dette tal gennem kapacitetstræning af sundhedspersonale i lav-mellem-indkomstlande ved hjælp af Safe Delivery App’en og gennem oplysningskampagner, som sætter fokus på hvordan man bedst sikrer helbredet af gravide, mødre og nyfødte.

Det er vigtigt at understrege, at app’en ikke alene reducerer antal af dødsfald ved fødsler. App’en supplerer andre initiativer, som inkluderer bedre adgang til prævention og respektfuld pleje af gravide, fødende kvinder og mødre.

Partnerskaber er nøglen til succes

Den nyligt lancerede indiske version af app’en er resultatet af et samarbejde mellem det indiske sundheds- og familievelfærds-ministerium, Jhpiego India (NGO) og Maternity Foundation.

CEO for Maternity Foundation, Anna Frellsen, understreger at lokale partnerskaber er altafgørende for at app’en bliver positivt modtaget i nye samarbejdslande.

Lokalt ejerskab er nøglen til bæredygtighed og er med til at sikre at app’en fortsat bliver brugt efter lanceringen og efter Maternity Foundation er rejst. Maternity Foundations rolle er at være katalysator for bedre sundhedspleje ved at introducere et værktøj, som integreres i behandlingen af gravide og fødende kvinder. Organisationen medbringer ikke penge til at investere i sundhedssystemet, men viden, som investeres i sundhedssystemet.

Højt fokus på omsorg i Indisk version

Den indiske version er tilgængelig på både hindi og engelsk. Animationerne er tilpasset den indiske kontekst, som udover at menneskene er etniske indere ses ved, at der står en mor eller svigermor ved siden af den fødende kvinde.

Derudover er Verdenssundhedsorganisationens (WHO’s) retningslinjer for ”respectful maternal care” integreret i app’en.

Målet med WHO’s initiativ er at skabe større opmærksomhed omkring og promovere vigtigheden af at respektere fødende kvinder og behandle dem med omsorg.

Det eksemplificeres i app’en bl.a. ved at fødselshjælperens hånd ses på flere billeder og indikerer, at der bliver taget ordentligt hånd om den fødende kvinde.

Lancering i Myanmar 7. februar

Med Bill & Melinda Gates Foundation finansiering i ryggen arbejder Maternity Foundation for at lancere app’en i fem lande - med henblik på national udrulning af app'en - i 2017- 2018.

Den 7. februar lanceres den i Myanmar i samarbejde med landets sundhedsministerie, Danske Kvindelige Lægers forening og med støtte fra den danske ambassade i Myanmar.

Derudover blev den lanceret i Laos og Ghana i 2017 og der arbejdes på en version til lancering i Bangladesh. I takt med udbredelsen af app’en og et stigende kendskab hertil er interessen for at videreudvikle og lancere den i flere lande steget. I Bangladesh finansierer UNFPA (FN’s Befolkningsfond) oversættelsen og tilpasningen af app’en til den bangladeshiske kontekst.

Ingen succes uden udfordringer

Safe Delivery App har ikke opnået den store succes med over 32.000 downloads uden udfordringer.

Jævnfør Verdensmålene 2030 er bæredygtighed i udviklingsarbejde altafgørende for at videreudviklingen af app’en kan betale sig. Hvis ikke lokale organisationer og nationale myndigheder tager ejerskab for implementeringen af den lokalt tilpassede version i deres land og integrerer den i sundhedssystemet, risikere app’en at miste effekt.

Derfor er det vigtigt at sikre den politiske vilje til at være den drivende kraft bag implementeringen af den ny viden i sundhedspersonalets arbejde, siger Anna Frellsen.

Nogle partnere forventede at Maternity Foundation ville investere penge i sundhedssystemet ved organisationens ankomst til deres land. Her har det været en udfordring at slå fast, at landet selv skal investere i dette, men at Maternity Foundation kommer med værktøjet og ekspertisen omkring hvordan det bedst indgår i eksisterende aktiviteter.

Bliver fremtidens udviklingsarbejde baseret på innovativ teknologi

App’en er et godt eksempel på hvordan man kan gribe en kæmpemæssig udfordring an ved hjælp af en innovativ teknologisk løsning.

Anna Frellsen fremhæver, at det teknologiske aspekt af løsningsmodellen ændrer fundamentalt på den måde man opererer på som NGO. Det kræver en partnerskabsbaseret model, hvor man arbejder igennem andre fremfor direkte med egne programmer og projekter.

Dette ændrer igen måden man måler resultater på, de kompetencer som er påkrævet og ikke mindst måden man finansierer sine aktiviteter på.

På denne måde når Maternity Foundation to millioner kvinder indirekte igennem en stærk teknologi, hvor ejerskabet forbliver i landet, i stedet for at nå 2000 kvinder direkte med egne aktiviteter. Det var den afvejning Maternity Foundation havde, da de i 2015 lancerede Safe Delivery App’en og begyndte at arbejde på at finde den bedste model for skalering.