Hvis USA afskaffer abort, går det også udover Afrikas kvinder

Gravid afrikansk kvinde sidder ned
Søren Steensig

7. juni 2022

Op mod 50 milliarder kroner skar Donald Trump ud af USA’s bistand til internationale ngo’er og FN-organisationer alene i 2020. Han håndhævede nemlig den såkaldte ’Mexico City Policy’ hårdere end tidligere præsidenter.

I Afrika betyder det dårligere adgang til aborter, færre præventionsmidler og mindre lægehjælp på helt andre områder som malaria, børnedødelighed og HIV/aids.

Hvis amerikanerne afskaffer retten til abort – som et lækket dokument viser, at et flertal af højesteretsdommerne vil – kan det gøre beskæringerne på bistand permanente. Og det kan koste tusindvis af liv i Afrika, særligt for kontinentets kvinder.

Republikanerne giver mundkurv på, Demokraterne tager den af

’Mexico City’-reglen, som Trumps administration udvidede rammerne for mere end nogensinde før, kaldes mere populært for ’The Global Gag Rule’ (’reglen om den globale mundkurv’, red.).

Den kræver, at nødhjælpsorganisationer ikke bruger penge – også selvom de ikke kommer fra USA – på at ”udøve eller promovere abort som en metode til fødselsregulering”. Hvis de amerikanske myndigheder vurderer, at en ngo så meget som opfordrer kvinder til at få foretaget en abort, kan organisationen ikke godkendes til at modtage amerikansk bistand.

At Trump håndhævede politikken hårdere end Barack Obama, overraskede ingen. Det er rutine i amerikansk udenrigspolitik, at Republikanerne skærer i bistanden med reference til ’Mexico City Policy’, og at Demokraterne ruller stramningen tilbage, når de har magten.

I maj kom det imidlertid frem, at et flertal af dommerne i USA’s Højesteret ønsker at fjerne retten til abort permanent. Højesteretten er i gang med at vurdere en sag fra Mississippi, der reelt kan tilbagerulle den universelle ret til en abort, som blev gældende efter Roe v. Wade-sagen fra 1973.

Skilt ved protest for abort-rettigheder i New York City d. 22. maj, 2022. (UCG/Getty)

Siden har mange af delstaterne forsøgt at omgå kendelsen med særlove og øget bureaukrati, som besværliggør aborter. Hvis amerikanerne i praksis fjerner kvinders ret til abort, kan det fjerne Demokraternes mulighed for at løsne mundkurven fra ’Mexico City Policy’. Og det vil ikke bare skære milliarder på bistandsbudgettet, det vil også koste liv i Afrika.

Strammere mundkurv afføder flere og farligere aborter

Langt størstedelen af Afrikas fødedygtige kvinder lever i lande med stærkt begrænset adgang til abort. I mange lande er aborter kun lovlige, hvis den gravide kvindes liv er decideret i fare, for eksempel i Nigeria.

Samtidig er graviditeter udenfor ægteskabet stærkt tabuiserede, og det driver årligt op mod to millioner kvinder til at få foretaget en abort.

Omkring seks ud af ti af indgrebene er meget usikre, og 10 procent af de aborterende kvinder søger efterfølgende lægehjælp for komplikationer, viser en analyse fra PMA Data i 2020.

I Nigeria dør der ifølge et amerikansk studie helt op til 6.000 kvinder hvert år som følge af aborter.

Og det tal vil formentligt stige betragteligt, hvis amerikanerne indfører en permanent mundkurv på de ngo’er, der arbejder for bedre adgang til både prævention og abort.

Det er nemlig et udbredt arbejdsområde blandt organisationerne, og derfor betyder en reduceret amerikansk bistand også, at ngo’erne får færre penge til at uddele præventionsmidler i Afrika. Og det giver naturligvis flere graviditeter og aborter, som bliver farligere.

Et studie fra 2019 påviste, at der var 40 procent flere aborter i de afrikanske lande, der fik mindre bistand, når ’Global Gag Rule’ blev genindført.

Abort-afskaffelse i USA rammer både politik og sundhed i Afrika

Det er ikke kun afrikanske kvinders adgang til professionelle og sikre aborter, som Højesterettens afgørelse i den igangværende sag kan få konsekvenser for.

USA er den største bistandsyder til globale sundhedsprojekter, og derfor kan mundkurven også stramme budgettet på en række andre sundhedsområder.

Flere ngo’er, der arbejder med reproduktiv sundhed, hjælper også med mere overordnede sundhedsindsatser i afrikanske lande. Og ligesom med adgangen til prævention kan muligheden for at behandle og vaccinere mod sygdomme som HIV/aids og malaria derfor blive forringet, hvis ngo-budgetterne bliver beskåret på grund af afskaffelsen af abort i USA.

Flere afrikanske landes regeringer er desuden direkte afhængige af amerikanernes hjælp for at regere, for eksempel i Malawi. Da Trump var præsident – og ’Global Gag Rule’ strammere end nogensinde – betød det ifølge eksperter og kommentatorer, at et lovforslag om bedre adgang til abort blev skudt til hjørne i landets parlament.

Om retssagen i USA rent faktisk får så alvorlige og vidtrækkende konsekvenser, er endnu uvist.

Først skal Højesteretten afsige sin dom i slutningen af juni, og derefter skal eventuelle konsekvenser for ’Mexico City Policy’ sandsynligvis afgøres i separate retssager.