Udenrigsministeriet har lukket Magasinet 360°

360magasin
Magasinet 360°, som det så ud frem til sin lukning.
Foto: Redaktionen
Gerd Kieffer-Døssing

2. marts 2021

Magasinet gennem tiden

Magasinet har eksisteret siden 1974, hvor det blev udgivet som et tidsskrift. I en periode i 1990’erne udkom det ti gange om året. I de seneste år har det været gratis at modtage, men tidligere kostede det penge. Prisen lå først på 85 kroner, siden på 125 kroner for et årsabonnement.

Der har været syv redaktører for magasinet

1974-1980: Kika Mølgaard
1980-1984: Uffe Torm
1984-1992: Lis Garval
1992-2002: Jesper Søe
2002: Inge Estvad
2002-2016: Stefan Katic
2017-2021: Louise Stigsgaard Nissen

I 2000 var der overvejelser om at skabe et nyt magasin i samarbejde mellem Danida og Mellemfolkeligt Samvirke, som udgav det globale magasin Kontakt. Det blev dog ved overvejelserne. Mellemfolkeligt Samvirkes magasin Kontakt lukkede i 2005.

I 2004 blev Udvikling slået sammen med Danidaavisen, og i 2011 blev det relanceret i magasinformat med større fokus på udvikling i mere bred forstand og mindre fokus på det danske udviklingssamarbejde.

Det er slut med Magasinet 360°, som Udenrigsministeriet står bag.

Begrundelsen for lukningen er, at Udenrigsministeriet er i færd med at gentænke sine kommunikationsindsatser og støtteordninger. Den proces er ikke afsluttet, men det er dog besluttet, at det ellers populære magasin ikke længere skal udkomme i den form, det har gjort siden 2017.

Magasinet udkom første gang i 1974 under navnet Udvikling og skiftede i 2017 navn til 360°, men har igennem alle næsten 50 år oplyst danskerne om dansk udviklingssamarbejde og mere generelt om udvikling i verdens fattigste lande.

Læs også: Magasinet Udvikling bliver til Magasinet 360°

Ideen om at gentænke kommunikations- og støtteområdet opstod i foråret 2020. Da corona ramte Danmark, og grænserne blev lukket, satte Udenrigsministeriet Danidas Oplysningsbevilling – som blandt andet har givet rejsestipendier til filmskabere og journalister – på standby og stoppede den senere helt.

Lukningen af Oplysningsbevillingen satte gang i bredere overvejelser om hele kommunikationsindsatsen, og omkring årsskiftet blev det besluttet at stoppe udgivelsen af Magasinet 360°, fortæller Mette Thygesen, der er kontorchef for afdelingen for humanitære indsatser, civilsamfundet og engagement i Udenrigsministeriet, som 360° hørte under. Der er ikke tale om en spareøvelse, siger hun.

Udenrigsministeriets sidste magasin
Hun understreger, at det ikke nødvendigvis er helt slut med 360°, men sikkert er det, at magasinet ikke fortsætter, som vi kender det. Hun fortæller, at ministeriet meget gerne ser, at der fortsat er et medie i stil med 360°, men at det skal være ”mere engagerende end informerende”, som hun formulerer det.

Men hvordan et sådan eventuelt nyt medie skal se ud, og hvem der skal udgive det, vil hun ikke give et bud på endnu. Det hele er fortsat på overvejelsesstadiet, lyder det fra hende.

Siden sin relancering i 2017 er Magasinet 360° udkommet fem gange om året og nåede op på et oplagstal på 30.000 og, ifølge egne oplysninger, et læsertal på 100.000. 65 procent steg antallet af abonnenenter i perioden.

De mange nye abonnenter kom fra hele landet og en væsentlig del af dem var erhvervs- og teknologifolk samt studerende.

Magasinet var den sidste trykte, periodiske udgivelse fra Udenrigsministeriet. Tidligere udgav ministeriet også Eksportfokus fra Eksportrådet/Trade Council og Focus Denmark fra Invest in Denmark og tidligere endnu Danidaavisen.

360°s kritik
Da magasinet skiftede navn fra Udvikling til 360° i 2017 medførte det blandt andet kritik, som gik på, at udviklingsbistand ikke fyldte meget i magasinet:

”Dansk udviklingsbistand er fuld af gode historier, og det er fuldstændig uforståeligt, at magasinet ikke indeholder en eneste artikel herom. Endsige debat om, hvorvidt vi bruger de mange penge på den bedste måde, som tilfældet var med Udvikling før i tiden,” skrev den tidligere Danida-ansatte Klaus Winkel i 2017 i et indlæg her i Globalnyt.

Det blev dog modgået af magasinets redaktørteam, Louise Stigsgaard Nissen og Janne Andersen, der i et svar til Winkel skrev:

”Det er mange år siden, Udvikling ændrede redaktionel linje fra at være ”Danidas tidskrift” til at blive Danmarks Globale Magasin. Magasinet har længe før navneskiftet kurateret et mix af kernestof og artikler, som giver kontekst til at forstå vigtige samfundsudviklinger i verden omkring Danmark.”

Videre lød det:

”… det er vores klare faglige vurdering som journalister, at skal vi få nye læsere (og nuværende læsere, viser vores interviews) til at åbne magasinet og fastholde deres interesse i det krævende udviklingsstof, så kræver det formidlings- og fortællertekniske greb og fængende formater, der i et strategisk mix skaber et magasin med vedrørende historier, der overrasker, inspirerer, provokerer og indignerer – alt sammen for at skabe en følelse af, at der er store ting på spil i verden, som vi er nødt til at kende til og forholde os til som danskere. Og som også kan give os håb og tro på, at det batter, når vi samarbejder om at opfylde verdensmålene.”

”Altid en kamp”
Jesper Søe, der var redaktør for Udvikling fra 1992 til 2002 og i 2003 grundlagde U-landsnyt.dk, som i 2015 blev til Globalnyt, mener umiddelbart, at det er trist, at magasinet nu lukkes. Der vil komme til at mangle et medie med det fokus og den mission, som Udvikling og 360° har haft, mener han.

I hans tid som redaktør var der mere fokus på dansk udviklingsbistand, hvilket er noget, han savner i mediebilledet i dag – og redaktørarbejdet var præget af kamp, fortæller han videre:

”Vi havde altid en skarp kant i forhold til ledelsen og ministeren,” fortæller han. ”Det var altid en kamp at udgive Udvikling dengang. I 1999 skrottede vi for eksempel et helt nummer om Zambia, fordi der var så meget kritik af det, vi havde lavet [at journalistikken var for kritisk, red.].”

Jesper Søe fortæller, at det ikke er første gang, at man forsøger at lukke magasinet:

”Første gang var i 2000, hvor den nytiltrådte udviklingsminister Anita Bay Bundegaard (R) reddede magasinet i 11. time efter at ledelsen havde besluttet, at det skulle lukkes.”

”Jeg er ked af at høre, at magasinet lukker,” lyder det fra en anden tidligere redaktør Stefan Katíc. Han var redaktør fra 2002-2016 og var i 2011 med til at give Udvikling helt nyt liv i en omsiggribende relancering, hvor udgivelsen gik fra tabloid- til magasinformat. En relancering, der i øvrigt vandt Anders Bording Prisen for visuel formidling i 2012.

”Selvfølgelig skal man gentænke fra tid til anden, det gjorde vi også i min tid. Men man skal passe på, at man ikke kommer til at smide babyen ud med badevandet. Det er rigtig fint, at man vil engagere mere. Men jeg synes sagtens, at man både kan være mere engagerende og fortsætte med at udgive magasinet,” siger Stefan Katíc.

”Jeg synes, det er et medie, der har bevist sin eksistensberettigelse. Et magasin som det giver jo en vis basisviden, som er nødvendig for engagementet. Det sætter nogle emner på dagsordenen, som ellers ikke fylder så meget. I det almindelige mediebillede synes jeg, der er god plads til et medie som det.”