Kaffeindustrien i Etiopien påvirkes af tørke og klimaforandringer

ethipia-cof-ccby-andrea-moroni
Café Tomoca i Addis Ababa, Ethiopien
Foto: CC BY Andrea Moroni
Forfatter billede

Ifølge en ny undersøgelse offentliggjort i tidsskriftet Nature Plants kan op mod 59 procent af det område, hvor der nu dyrkes kaffe i Etiopien, blive uegnet til at dyrke afgrøden ved slutningen af århundredet.

Temperaturen er steget støt i Etiopien gennem årtier og hele regionen bliver generelt varmere og mere tør. Etiopiske landmænd meddeler, at de tøre sæsoner bliver længere, mens regnen bliver mere intens, uforudsigelig og ekstrem. Det fører til et uforudsigeligt høstår, ligesom dette år, og det gør ondt i den lokale økonomi.

Man mener, at mere end 15 millioner etiopiere er direkte afhængig af kaffeproduktion som levebrød. Kaffeproduktion er en ældgammel tradition og etiopiere er stolte af deres kaffebrygning og kaffeceremonier. Kaffen dyrkes hovedsageligt i det etiopiske højland og det siges, at Arabica bønnen stammer herfra.

Rapporten fra Nature Plants er baseret på feltarbejde dækkende et areal på 30.000 km. Man har kombineret computermodeller med klimascenarier med detaljerede målinger af nuværende jordforhold i Etiopien. Ved en række sandsynlige klimascenarier viste det sig, at 40-60% de nuværende kaffeproduktionsområder i Etiopien kan blive uegnet inden udgangen af ​​århundredet.

Undersøgelsen viser også, at etiopierne kan bevare og muligvis endda udvide landets hensigtsmæssige kaffeområder ved at omstille kaffeproduktionen. Forskerne mener, at landmændene potentielt kan øge deres udbytte fire gange ved at flytte til højere regioner af landet. De fleste landmænd er småbønder, der kommer til at mangle ressourcerne til at modstå virkninger af klimaforandringer og muligheden for at omstille deres produktion.

Kaffeplanter har ideelt set brug for milde temperaturer mellem 15 -26 grader for at trives. I områder med højere temperaturer og mindre regn, der specielt opleves i de lavtliggende områder i Etiopien, for eksempel det sydlige Etiopien, er det uhensigtsmæssigt at dyrke afgrøden.

Indenfor den nærmeste fremtid forventes det, at mange landmænd helt vil fravælge kaffen og skifte til en anden afgrøde.