Stigende forbrug truer oprindelige folk

wayuupeople_colombia_iwgia
Wayuu-folket i Colombia er blandt de folk, der kæmper mod afskovningen.
Foto: IWGIA
Forfatter billede

Fem fakta om oprindelige folk

Der lever mellem 370 og 500 millioner oprindelige folk på jorden, spredt udover 90 lande.

Oprindelige folk udgør under 5 % af verdens befolkning, men omkring 15 % af de fattigste.

Oprindelige folk taler langt størstedelen af de cirka 7.000 sprog som tales i verden, og de udgør cirka 5.000 forskellige kulturer.

Oprindelige folk kontrollerer cirka 50 % af jordens landmasse, men juridisk har de kun jordrettighederne til 10 % af den.

I 2017 udgjorde oprindelige folk omkring halvdelen af alle dræbte miljø- og menneskerettighedsforkæmpere på verdensplan.

Kilde: IWGIA

I Indien står omkring otte millioner mennesker til at blive tvangsforflyttet fra deres skovhjem i denne måned, hvis en dom effektueres. Dette sker til trods for, at deres særlige rettigheder til jorden er indskrevet i landets Forest Rights Act, som blev vedtaget i 2006.

Tvangsforflyttelsen er et klassisk eksempel på en udvikling, hvor oprindelige folks jordrettigheder i skovområder systematisk bliver undermineret.

”Det nuværende pres på oprindelige folks jord- og naturressourcer er hidtil uset i vores over 50 år lange historie med at forsvare og beskytte oprindelige folks rettigheder” siger IWGIA’s direktør Julie Koch, i en pressemeddelelse i anledning af FN’s Internationale dag for Oprindelige Folk fredag.

IWGIA (International Work Group for Indigenous Affairs) har arbejdet for oprindelige folks rettigheder siden 1968, og i løbet af de sidste 30 år har organisationen set bemærkelsesværdige fremskridt i anerkendelsen af deres rettigheder.

Det er et stort skridt i den rigtige retning, at oprindelige folk er beskyttet af lovgivning, der er vedtaget internationalt. Men et hovedproblem er, at lovgivningen enten ikke er korrekt eller fuldt implementeret i nationale lovgivninger.

Betydning for klimaforandringer

På en række områder, herunder miljø- og klimaområdet, giver det god mening at sikre oprindelige folks rettigheder, påpeger IWGIA. Det er af afgørende betydning for at bevare verdens tilbageværende skove. Nye studier viser, at afskovningshastigheden ofte er halveret der hvor oprindelige folk har rettighederne til jorden.

Oprindelige folk kontrollerer cirka 50 procent af jordens landmasse, men juridisk set har de kun jordrettighederne til 10 procent af den. Der er dog en stigende anerkendelse blandt forskere og beslutningstagere om, at skove under oprindelige folks kontrol er mindre udsatte for afskovning og at oprindelige folk besidder en værdifuld viden om naturen, der kan understøtte en bæredygtig omstilling.

”Anerkendelsen af oprindelige folks jordrettigheder og brug af deres unikke viden om naturen er af afgørende betydning for, at vi kan mindske eller helt forhindre klimaforandringens ødelæggende konsekvenser” siger IWGIA’s direktør, Julie Koch, i pressemeddelelsen.

Oprindelige folk i skudlinjen

I stigende grad forsvarer verdens 370 millioner oprindelige folk deres rettigheder med livet som indsats.

Hver anden af de miljø- og menneskerettighedsaktivister, der på verdensplan bliver dræbt for deres arbejde, er oprindelige folk.

Nylige rapporter af FN-eksperter og menneskerettighedsorganisationer dokumenterer en alarmerende stigning i fysiske angreb og kriminalisering af oprindelige folk, når de forsvarer rettighederne til deres levesteder.

I 2017 blev rekordhøje 400 miljø- og menneskerettighedsforkæmpere dræbt, heraf var cirka halvdelen oprindelige folk som mistede livet, mens de forsvarede deres rettigheder.

Uheldigvis ser denne udvikling blot ud til at fortsætte. I Front Line Defenders’ årsrapport fra 2018 dokumenterer organisationen, at 321 menneskerettighedsforkæmpere blev dræbt sidste år, og at cirka 77 procent af disse var personer som kæmpede for oprindelige folks-, jord- og/eller miljørettigheder.

”Hver dag risikerer oprindelige folk livet i forsvaret for deres samfunds basale rettigheder. Stater og virksomheder bruger dagligt voldelige metoder til at skræmme og endda dræbe forkæmpere for oprindelige folks rettigheder,” siger Julie Koch.