Gå til hovedindhold

Mobile menu

IWGIA: Kommission gør en stor forskel for Afrikas oprindelige folk

Den afrikanske menneskerettighedskommission fejrer i år sit 30 års jubilæum. Dens arbejdsgruppe for oprindelige folks rettigheder får særlig ros for at sætte nye standarder og skabe resultater.

Siden 1987 har Afrika haft sin egen kommission for menneskerettigheder. For kontinentets over 50 millioner oprindelige folk har kommissionen gjort en stor forskel:

I 2010 vandt Endorois-folket i Kenya retten til deres traditionelle land på baggrund af Kommissionens arbejde og en sag ved den afrikanske menneskerettighedsdomstol, og i 2017 opnåede Kenyas Ogiek-folk anerkendelse som oprindeligt folk og retten til deres land.

Det sker vel at mærke på et kontinent, hvor de fleste lande har været meget tilbageholdende med at anerkende FN’s Erklæring for oprindelige folks rettigheder og stadig tøver med at anerkende eksistensen af oprindelige folk, skriver organisationen for oprindelige folk, IWGIA i en pressemeddelelse tirsdag.

Selv kan IWGIA, der har verdenssekretariat på Østerbro i København, fejre sit 50 års jubilæum i 2018.

Stor ros til kommissionen

“Den afrikanske kommission har sat meget vigtige standarder, særligt når det gælder oprindelige folks rettigheder,” sagde EU’s særlige udsending for menneskerettigheder, Mr. Stavros Lambrinidis ved markering af 30-året i Banjul i Gambia.

Professor Rachel Murray, direktør for Human Rights Implementation Centre under University of Bristol Law School, tilsluttede sig koret:

“Kommissionen har skubbet grænserne for fortolkning af international lov i en positiv retning. Det ses blandt andet med den sofistikerede beslutning for Endorois-folket i 2010.”

Danske eksperter har skubbet på

Professor Frans Viljoen fra University of Pretoria i Sydafrika understreger, at etableringen af arbejdsgruppen for oprindelige folk med ekspert-medlemmer har været et innovativt skridt fra kommissionens side.

Marianne Wiben Jensen fra IWGIA er en af de ekspertmedlemmer, der har været med til at skubbe på for oprindelige folks rettigheder:

“Med arbejdsgruppen blev der skabt et forum, hvor oprindelige folks rettigheder kunne diskuteres og sættes på dagsordenen. Med vores dokumentation og viden har vi fra dansk side været med til at skabe grundlaget for de domme, der er faldet til fordel for Ogiek- og Endorois-folket.”

Ifølge Marianne Wiben Jensen har den afrikanske menneskerettighedskommission med IWGIA’s støtte udviklet sig fra overhovedet ikke at ville beskæftige sig med oprindelige foks rettigheder til nu at være den absolut vigtigste forsvarer af oprindelige folks rettigheder i Afrika.

IWGIA arbejder med dokumentation, fortalervirksomhed og empowerment af oprindelige folk. Og det har der været gavn af i arbejdsgruppen:

“Fra IWGIA’s side har vi kunnet bidrage med vores viden om internationale erklæringer og principper, og hvordan de kan overføres til en afrikansk kontekst. Det har skabt resultater,” siger Marianne Wiben Jensen.  

Om IWGIA’s arbejde

IWGIA har siden 2001 støttet den afrikanske kommissions arbejdsgruppe for oprindelige folk med at udføre vigtige aktiviteter, heriblandt:

Udarbejdelse og vedtagelse af standarder for oprindelige folks rettigheder i Afrika med udgangspunkt i international lovgivning

Udarbejdelse af en ”Legal Advisory Opinion”, som banede vej for, at afrikanske stater stemte for vedtagelsen af FN’s erklæring om oprindelige folks rettigheder

15 landebesøg og fem dialogseminarer med regeringer

Studier om krænkelse af oprindelige folks jordrettigheder i Afrika og træningsmanual til, hvordan oprindelige folk i Afrika kan gøre brug af det kontinentets menneskeretssystem

udgivelse af rapporter med anbefalinger til regeringer i hele Afrika

direkte henvendelser til regeringer i lande, hvor der sker grove krænkelser af oprindelige folks rettigheder

 vedtagelse af resolutioner om oprindelige folks rettigheder i Afrika

træning af regeringer og civilsamfundet i oprindelige folks rettigheder i Afrika i samarbejde med ét af Afrikas førende universiteter.