Gå til hovedindhold

Mobile menu

Ny rapport kortlægger forhold i jordanske fængsler

Nationalt monitorerings team har udgivet en ny rapport om forholdene i jordanske fængsler. Det er den anden periodiske rapport udgivet af det Nationale Monitorerings Team. I den beskrives forholdene for indsatte i Jordan i perioden fra 1. juli 2014 til 28. februar 2016. DIGNITY har støttet holdet bag rapporten gennem tekniske træninger.
Den jordanske Nationale Center for Menneskerettigheder afholder pressemøde i anledning af lanceringen af ​​den anden periodiske rapport fra det Nationale Monitorerings Team.

Den jordanske Nationale Center for Menneskerettigheder afholder pressemøde i anledning af lanceringen af ​​den anden periodiske rapport fra det Nationale Monitorerings Team.

DIGNITY

Det jordanske Nationale Center for Menneskerettigheder har inviteret til pressemøde i anledningen af en ny rapport om forhold for indsatte i landets fængsler og detentionssteder.

Panelet, som på skift tager ordet, er flankeret af menneskerettighedsinstitutionens hvide flag og det hvid-grøn-sort-røde jordanske.

Det danske flag vajer nærmest også i luften ved de mange referencer til det nationale anti-tortur-program Karama, som er finansielt støttet af det danske udenrigsministerium under Dansk Arabisk Partnerskabsprogram.

Rapporten er skrevet af medlemmer fra det Nationale Monitorings Team (NMT) og opsummerer observationer fra teamets besøg i fængsler og detentionscentre. I den periode rapporten dækker, har teamet gennemført 39 besøg og skrevet 28 rapporter. Nogle rapporter dækker to besøg.

I rapporten indleder forfatterne med at sige, at de har oplevet fængselspersonalet som samarbejdende og at personalet på jordanske detentionssteder og i fængsler har en generel opmærksomhed på menneskerettigheder. Men rapporten peger også på, at der i nogle fængsler og detentionssteder er huller i opfyldelsen af menneskerettighedsstandarder og rettigheder:

"Karama-teamet [NMT] har modtaget mange påstande om mishandling og grusom, umenneskelig og nedværdigende behandling, såsom at en gruppe af indsatte i Mawaqqar-2-fængslet er blevet slået, og påstande om, at rettigheder ikke respekteres, når der udføres kropsvisitering og de indsatte står helt nøgne foran betjente og personale, (...) " [Oversat fra engelsk]

Rapportens bemærkninger om forholdene

Bemærkningerne i rapporterne falder i fire temaer. Under hvert tema peger rapporten på problematiske forhold observeret ved besøg eller oplyst af de indsatte selv i form af indgivne klager:

  1. (Fysiske) omgivelser: Rapporten anfører f.eks., at nogle fængsler og detentionssteder har problemer med fugt og ikke nok ventilation. Rapporten noterer for andre steder forhold som mangel på drikkevand og varmt vand. Igen andre eksempler nævnt er utilstrækkelig opvarmning i vintermånederne eller manglende aircondition til at køle i de varme sommerdage.
  2. Indsattes rettigheder: Rapporten siger f.eks, at der på nogle dententionscentre og i nogle fængsler ikke er adskillelse af indsatte i forhold til grovheden af ​​den begåede kriminalitet og dens karakter, såsom forbrydelse eller foreseelse.
  3. Rehabilitering: Rapporten bemærker f.eks., at der er en mangel på en klar strategi for rehabilitering i fængslerne og på detentionsstederne.
  4. Journaler og arkiveringssystemer: Et af de forhold rapporten bemærker, er, at Juwaided-fængslets afdeling for kvinder ikke har et ordentligt system til arkivering af journaler. Dermed er der en mangelfuld dokumentationen af ​​de indsattes juridiske, sociale, sundhedsmæssige og økonomiske forhold.

DIGNITY støttede træninger

NMT’s arbejde ligger under det ​​jordanske Nationale Center for Menneskerettigheder. Teamet besøger fængsler og detentionssteder med det formål at forebygge og bekæmpe tortur og anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf. I teamet indgår fagfolk fra forskellige områder: jurister, psykologer, sociologer, retsmedicinere, journalister osv.DIGNITY

DIGNITY - Dansk Institut mod Tortur har støttet NMT med teknisk rådgivning og træning under Karama-programmet. NMT har gennem træninger udviklet deres viden, hvordan de kan monitorere dententionssteder og fængsler samt om metoder til dokumentation. Teamet er også blevet trænet i teknikker til at interviewe indsatte og måder at afdække om tortur og anden form for mishandling har fundet sted. Sidst men ikke mindst har teamet modtaget træning i udfærdigelsen af monitoreringsrapporter.

NMT blev etableret i 2008 som et resultat af Karama-programmet. Lokale partnere i Karama-programmet inkluderer: Justitsministeriet, Den Offentlige Anklagemyndighed, Det Nationale Center for Menneskerettigheder, og NGO’en Mizan for Law. Programmet er finansielt støttet af det danske udenrigsministerium under Dansk Arabisk Partnerskabsprogram.