Gå til hovedindhold

Mobile menu

Nyt virtuelt netværk for syriske kunstnere i eksil

Den 3. maj blev den nye online platform Syriatypes lanceret i Nikolaj Kunsthal. Syriatypes er et virtuelt netværk, der skal imødekomme de praktiske udfordringer og fordomme, som syriske kunstnere i eksil ofte er konfronteret med. 

Omar Imam - bragt med tilladelse.

Når man som syrisk flygtning må forlade sit hjemland for at søge asyl, efterlader man ofte også sin karriere og sit netværk – og at etablere sig i et fremmed land er ikke altid let. De fleste er, i hvert fald i starten, sprogligt udfordret, og det bliver desuden mere og mere vanskeligt for syrere at rejse og bevæge sig frit i Europa. 

Også på det mere personlige og kunstneriske plan kan det være udfordrende at genetablere sig og samtidigt at adskille sig fra den tendens, som de vestlige mediers dækning af krigen i Syrien har båret præg af; nemlig at skildre syrere som anonyme ofre, bødler og fanatiske krigere.

Platform for kunstnere

Med Syriatypes forsøger man at overkomme disse udfordringer.

Folkene bag beskriver selv Syratypes som et virtuelt rum, hvor syriske kunstnere kan dele tanker og illustrationer, og hvor vi andre kan blive inspireret og engagere os. Helt praktisk skal Syriatypes være en platform, der har til formål at synliggøre professionelle syriske kunstnerne og danne udgangspunkt for at skabe samarbejder på tværs af landegrænser og kunstarter. 

Samtidig er Syriatypes et ambitiøst projekt, der bruger kunsten som et magtkritisk våben i selve konflikten. Platformen giver kunstnerne mulighed for at fortælle deres egne historier om dem selv og om krigen, og derved kan de tage styring over, hvordan de gerne vil fremstilles som syrere. 

Historiefortælling og kunstOmar Imam - bragt med tilladelse.

Ideen og værdierne bag Syriatypes blev skabt af en gruppe kunstnere fra Mena-regionen i samarbejde med kreative partnere fra Skandinavien, herunder KVINFO og International Media Support. Værdierne centrerer sig om kunstnernes evner og færdigheder og ikke om det, at de er ofre for krigen i Syrien. Det er magtpåliggende for Syriatypes, at kunst og historiefortælling er et vigtigt redskab til at kommunikere, forbinde mennesker og til at skabe forandring.

Lige nu består Syriatypes af otte kunstnere - fire mænd og fire kvinder - der bor rundt omkring i Europa. På hver deres måde forholder de sig til forskellige aspekter ved krigen - personlige såvel som mere overordnede temaer. Kunstnerne udtrykker sig gennem alt fra sang og musik over skulpturer, multimediekunst og installationer til malerier, illustrationer og kalligrafi. En bruger sågar det at optræde som klovn som en måde at forholde sig til krigen på.

På hjemmesiden kan man se videoer og læse om kunstnerne og deres arbejde. Hver især rækker de ud til omverdenen i håbet om at skabe samarbejder og i håbet om at få deres kunst ud i verden.

Mød kunstnerne på Syriatypes.