Gå til hovedindhold

Mobile menu

USAID: ’Power Africa’ viser potentiale for Afrika og for amerikanske virksomheder

USAID har i 2013 indledt et omfattende partnerskabsprogram under navner Power Africa. Med fokus på tværsektorelle og strategiske partnerskaber har Power Africa åbnet op for potentielle løsninger på energikrisen i Afrika syd for Sahara, og projektet peger nu frem mod nye forretningsmuligheder, nye jobs samt gunstige forhold for amerikanske virksomheder i energisektoren. 

CC BY Chuck Chastain

Power Africa er et amerikansk ledet partnerskabsprogram, der skal finde løsninger på energikrisen i Afrika syd for Sahara, hvor to ud af tre i området mangler adgang til elektricitet.

Power Africa blev lanceret i 2013, hvor målet var at samle juridiske og tekniske eksperter, den private sektor og regeringer rundt om i verdenen for at øge antallet af mennesker med adgang til elekticitet i Afrika syd for Sahara.

I en ny årlig rapport af USAID: ”Power Africa Annual Report August 2017 – How the Electrify Africa Act of 2015 is Lighting Homes, Powering Businesses, and Creating Jobs in the United States and Africa”, bliver belyst de resultater, som partnerskabsprogrammet har opnået hidtil.

Power Africa har som overordnet målsætning er at skabe mere end 30.000 megawatt (MV) renere, mere effektiv elektricitetsproduktionskapacitet og mere en 60 millioner nye husstands- og forretningsmæssige forbindelser frem mod 2030. Disse mål skal nås gennem stærke strategiske partnerskaber mellem verdens førende virksomheder, politiske ledere og finansielle institutioner.

Power Africa er ledet af den amerikanske regering og er et af de største offentlig-private partnerskaber. Partnerskabsprogrammet består af 12 amerikanske regerings departementer og agenturer, en koalition af mere end 140 forskellige offentlige og privat-sektor partnere, herunder bilaterale og multilaterale partnere, internationale organisationer, CSO’s samt mere end 130 virksomheder i den private sektor. Partnerskabsprogrammet metodiske fremgangsmåde beror på anskuelsen om, at den offentlig sektor ikke alene kan løse og løfte den enorme udfordring det store dele af det afrikanske kontinent står over for på energifronten.

USAID påpeger, at Power Africa ultimativt afhænger af, at der skabes et gunstigt miljø, der tiltrækker og accelererer private investeringer. Derfor skal der etableres de nødvendige investeringsmiljøer, retfærdig og transparent indkøbspolitik og projektudvikling samt kommercielt levedygtige forsyningsselskaber, der gennem ’Power Africa’ bliver investeret i for både at afhjælpe energikrisen i Subsaharisk Afrika samt skabe gunstige forhold for og beskæftigelse i amerikanske virksomheder i den private sektor.

Rapporten konkluderer bl.a. at Power Africa indtil nu har hjulpet med at facilitere financial close af 80 privat-sektorbaseret energitransaktioner, der genererer eller forventes at generere mere end 7.200 MV. Partnerskabsprogrammet har understøttet udviklingen af projekter i milliardklassen, der har produceret afkast for amerikanske investorer og sikret flere nye jobs i amerikanske virksomheder.

Power Africa har sikret investeringer i energisektoren og mere specifikt i strømforsyningskilder såsom vindenergi, biomasse, hydro, geotermisk, sol, naturgasser, diesel samt tung brændselsolie, der bliver anvendt til at generere elektricitet til Afrika syd for Sahara.

Yderligere har ’Power Africa’ indtil nu understøttet private virksomheder og forsyningsselskaber med at forbinde i alt 10,6 millioner husstande og virksomheder, hvilket er et signifikant skridt på vejen mod de 60 millioner forbindelser i 2030.

Partnerskabsprogrammet understøtter virksomheder bl.a. gennem assistance til at raffinere og styrke virksomhedernes marketing- og detailstrategier, udvikle nye strategiske partnerskaber med distributions- og detailenheder, analyse af projektdata for at optimere driften i virksomhederne foruden at levere netværks-, virksomheds- og distributions efterretning.

Dertil er salget af såkaldte off-grid elektricitets systemer øget gennem ’Power Africa’ i takt med at virksomheder finder fodfæste på mere etablerede markeder, går ind på nye markeder og udvider udbuddet af produkter for at imødekomme kundernes behov. Disse lokale elektricitetssytemer udvider både antallet af mennesker i Afrika syd for Sahara med adgang til elektricitet og empower lokalsamfundende.

Rapporten konkluderer yderligere at kvinders spiller afgørende rolle i transformationen af energisektoren i Afrika syd for Sahara. Dette fordi kvinderne får mulighed for beskæftigelse inden for denne sektor enten som policy makers på nationalt og regionalt niveau, som ledere af private partnere, som entreprenører inden for energisektoren, som ledere af energisektorens forsyningsselskaber eller som ansatte på produktionsanlæg og distributionssystemer.

Kvinder er altså en stærkt medvirkende faktor til at transformere energisektoren i Afrika syd for Sahara, og gennem deres bidrag og talenter øges potentialet og mulighederne for sektoren.